Trường THCS Phước Chiến được tách ra từ trường THCS Hùng Vương – huyện Thuận Bắc năm học 2008-2009, Trường đóng trên địa bàn xã miền núi Phước Chiến. Tổng số học sinh năm học 2017-2018 là 135 HS/ 5 lớp. Trường có 18 CB-GV-CNV.

              Trường có đủ cơ cấu tổ chức theo quy định của Điều lệ trường Trung học cơ sở. Nhà trường có đủ giáo viên dạy các môn học cơ bản và giáo viên chuyên trách dạy các môn năng khiếu. Các tổ chuyên môn được thành lập và đi vào hoạt động có nề nếp, các tổ trưởng chuyên môn đều là những giáo viên có kinh nghiệm trong việc điều hành công tác nên hoạt động của tổ chuyên môn tương đối tốt, là nền tảng thúc đẩy và góp phần quan trọng trong thành tích chung của nhà trường.